Clonetix met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 4, 1831 Machelen, met ondernemingsnummer BE 0790.304.926 (hierna “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht bij de beheerder van de site clonetix.be (hierna “Website”) via info@clonetix.be.

Clonetix hecht veel belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op onze website beschikbaar is zonder persoonsgegevens te verstrekken, vragen we soms om persoonsgegevens, zoals bij inschrijving voor onze nieuwsbrief, het invullen van ons contactformulier of bij het reageren op een vacature. Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het specifiek doel waarvoor de gegevens opgevraagd worden. Jouw persoonsgegevens worden dus niet doorgegeven aan derden.

Welke per­soons­ge­ge­vens verzamelen wij van jou tijdens jouw bezoek aan de Website?

Technische informatie (IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem) en informatie met betrekking tot jouw browsing gedrag (vb. welke links je aanklikt op de Website, hoe lang of hoeveel keer je een pagina bezoekt).

Identiteitsgegevens (naam, (leverings)adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens).

Hoe komen wij aan jouw per­soons­ge­ge­vens?

Wanneer je onze Website bezoekt, verzamelen wij via cookies (zie verder) technische informatie en informatie over jouw browsing gedrag.

Bij het plaatsen van een bestelling op onze Website, verzamelen wij via het bestelformulier jouw identiteitsgegevens en de informatie m.b.t. de bestelde producten.

Zodra je jouw inschrijft op onze nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame-mailing, dan bekomen wij jouw e-mailadres via het invulformulier.

Wanneer je ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij jouw contactgegevens via het invulformulier. Dit is nodig om op de correcte manier met je te kunnen communiceren.

Waarom verwerken wij jouw per­soons­ge­ge­vens? (doeleinden)

We gebruiken jouw technische informatie om de Website te verzorgen en verbeteren, anonieme statistieken op te maken en jouw gebruikservaring te verbeteren.

Jouw identiteitsgegevens gebruiken we om (i) de geplaatste bestelling te kunnen uitvoeren, m.n. te leveren en te factureren en/of (ii) je een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame toe te sturen.

Mogen wij jouw per­soons­ge­ge­vens verwerken? (rechtsgrond)

Jouw technische informatie mogen wij verwerken omdat je enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (zie verder) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Jouw identiteitsgegevens en jouw bestelde producten mogen wij verwerken met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst, m.n. jouw bestelling. Zonder jouw naam, adresgegevens en dergelijke meer kunnen wij onmogelijk jouw bestelling tot bij je brengen. Het is dan ook noodzakelijk dat wij deze gegevens van jou vragen. Vaak dienen wij als onderneming jouw persoonsgegevens te verwerken en verder bij te houden omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Voor het versturen van onze nieuwsbrief of (gepersonaliseerde) reclame zullen wij je op voorhand jouw toestemming vragen. Je hebt altijd de mogelijkheid om deze toestemming terug in te trekken. Waarna wij je dergelijke reclame niet langer zullen versturen.

Delen wij jouw per­soons­ge­ge­vens met derden?

We delen jouw persoonsgegevens met derde partijen als dat nodig is om onze doelen te bereiken, zoals de maker/hoster van onze website of de bank/betalingsdienstverlener voor jouw betaling.

Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hoe lang houden wij jouw per­soons­ge­ge­vens bij?

Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Welke zijn jouw rechten? (Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en over­draag­baar­heid van per­soons­ge­ge­vens)

Je hebt te allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kunt onjuiste of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen, de verwerking beperken en/of bezwaar maken tegen de verwerking, inclusief profilering.

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming. Beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht om een kopie te krijgen van je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, en om de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Om die rechten uit te oefenen kan je:

  • zelf de instellingen van jouw klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [EMAIL] (Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie).

Waar kan je een klacht indienen?

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)